1.1 Arapçadaki kelime türleri

Arapça derslerimiz çok detaylı olmamakla beraber arapça olarak Kuran okumayı bilen kişilere hitap edecek şekilde hazırlanmıştır.

Dersleri mümkün olduğunca kısa öz ve anlaşılır yapmaya çalışacağız.

Klasik arapçada kelimeler aşağıdaki 3 türden birine aittir. Bu kelime türleri türkçedeki kelime tipleriyle benzerlikler taşımaktadır. Bundan sonraki derslerde ağırlılıklı olarak bu kelime türleri üzerinden ilerleyerek daha sonra cümle yapılarına geçme hedefimiz vardır.

1. İsim (اسم):

En geniş kelime grubudur. Aklımıza gelen bir çok şey bu sınıfa girer. Kişi, yer, eşya, fikir, sıfat, zarf gibi kelime türlerini barındıran gruptur.

2. Fiil (فعل)

Üzerinde zaman kipi taşıyan kelime grubuna Fiil denir. Örneğin Kitap okudum daki “okumak” kelimesi fiildir.

3. Harf (حرف)

Türkçe de edat olarak nitelendibileceğimiz kelime tipleridir. tek başlarına bir anlam ifade etmezler bir fiil ya da isim ile beraber kullanıldıklarında mana taşırlar.

 

Bir sonraki ders > 

Leave a Reply

  • (will not be published)