1.2 İsmin özellikleri

Bir önceki dersimizde kelime türlerinden bahsetmiştik. Bu dersimizle beraber en zor tür olan isim türünü işlemeye başlıyoruz.

Arapçada bir isim 4 özelliği vardır. cümle içerisinde bir isim gördüğünüzde bu dört özelliğini de söyleyebilirsiniz.

  • İsmin Durumu
  • İsmin çoğulluk, tekilliği (sayısı)
  • İsmin cinsiyeti
  • İsmin tipi

İlk olarak ismin durumları ile başlıyoruz. Arapça da isim aşağıda belirtildiği gibi 3 durumda olabilir.

A) İsmin Durumları

1.  Rafa ( رفع )

Cümlede ana rolü üstelenen kelimenin durumudur. ismin bu durumunu türkçe de yer alan özne ile eşleştirebiliriz.

Ben ankaraya gittim. Ahmet istanbulda yaşıyor. bu cümlelerdeki ben ve ahmet cümlede rafa durumundadır.

2.  Nesb ( ن صب)

Cümlede fiile sorulan soruların cevabını veren kelimelerin durumudur. Örneğin: “Ben dün istanbulda balık yedim” cümlesinde yedim fiiline sorularına verilen cevaplar bu kategoridedir. ne yedim ? Balık. Nerede yedim? İstanbulda, ne zaman yedim ? dün. bu üç kelimenin durumu (nesb) dir.

Kısaca nesb fiilin detaylarıdır.

3.  Car ( جر)

Cümlede doğrudan fiile sorulan sorulara cevap vermeyen fakat kelimeleri tamlayan durumunda olan  isimlerin durumudur. Ahmet’in kedisi camdan atladı. bu cümlede yer alan “Ahmet’in” kelimesi car durumuna örnektir. Atladı fiiline sorulan soruların doğrudan cevabı ahmetin değildir.

Örnekler:

aşağıdaki cümleyi inceleyelim:

Ayşenin annesi eve geç geldi.

bu cümlede geldi fiiline sorulan kim ve ya ne sorusunun cevabı Rafa ( رفع ). Yani “annesi” ifadesi Rafa ( رفع ) durumundadır.

cümlede doğrudan fiile sorulan ve olayın detayı niteliğinde olan kelimeler ise Nesb ( ن صب) durumundadır.

nereye geldi : eve

nasıl geldi : geç

Fakat bu cümleden Ayşe’nin kelimesi doğrudan geldi filine sorulan bir sorunun cevabı değildir fakat sorulan soruların tamamlayıcısı durumundadır. Yani Ayşenin ifadesi Car ( جر) durumundadır.

 

< Bir önceki ders                                                                                                        Bir sonraki ders >

 

Leave a Reply

  • (will not be published)