1.4 İsmin Özellikleri – Durum (ikili gruplar)

Bu derse kadar bir kelimenin sonundaki sese bakarak durumu belirlemeyi öğendik. Eğer U/UN ile bitiyorsa Rafa, E/EN ile bitiyorsa Nesb, İ/İN ile bitiyorsa Car.

Örneğin  :

مسلم

muslim (müslüman) kelimesini ele alalım .

 ٌ مسلم  Rafa, (müslimun)

ً مسلما  Nesb, (müslimen)

 ٍ مسلم  Car. (müslimin)

Yukarıda örnekler 1 müslüman için geçerlidir. eğer 2 müslüman için konuşuyorsak artık cümle sonuna bazı harfler eklememiz gerekecek.

2 müslüman ifadesinin durumları aşağıdaki gibidir.

 مسلمآنِ        Rafa (müslimani) (2R)

مُسْلِمَيْنِ         Nesb (müslimeyni) (2N)

مُسْلِمَيْنِ         Car (müslimeyni) (2C)

Görüldüğü gibi “nesb” ve “car” durumları ikili gruplar için aynı ek ile bitmektedir. Cümle içinde kelimenin “nesb” ve ya “car” olduğunu nasıl anlayacağımızı daha sonraki derslerimizde öğreneceğiz.

Arapçada türkçeden farklı olarak kelimelerin çoğul çekimleri biraz daha farklıdır. Türkçede kelimeleri tekil ya da çoğul diye ayırabiliriz  fakat arapçada tekillik, çiftlik ve çoğulluk vardır. Sayısı 1 olan birşey için farklı bir ifade, 2 tane olan birşey için farklı bir ifade, 2’den fazla olanlar birşey için daha farklı ifadeler kullanırız.

Leave a Reply

  • (will not be published)