003-Ali İmran

Latest
Most Viewed
Most Commented
003 Ali İmran Suresi 104. Ayet [ Nouman Ali Khan ]

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla; Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. ﴾104﴿

003 Al-i İmran Suresi 76. Ayet [ Nouman Ali Khan ]

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla, Hayır! (Gerçek, onların dediği değil.) Kim sözünü yerine getirir ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa şüphesiz Allah da sakınanları sever. ﴾76﴿

003 Al-i İmran Suresi 8. Ayet [ Nouman Ali Khan ]

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla, (Onlar şöyle yakarırlar): “Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.” ﴾8﴿

003 Al-i İmran Suresi 30. Ayet [ Nouman Ali Khan ]

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla, Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi, kötülükleri ile kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah kullarını çok esirgeyicidir. ﴾30﴿

003- Ali İmran 133-134 ve 135. Ayetler [ Nouman Ali Khan ]

Takva Sahipleri Kimlerdir? Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Rabbinizin bağışına, ve genişliği göklerle yer arası kadar olan, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. ﴾133﴿ Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever.﴾134﴿ Yine onlar, çirkin bir iş yaptıkları, yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah’ı hatırlayıp …Read more »