020-Taha

Latest
Most Viewed
Most Commented
020 Taha Suresi 11,12,13 ve14. Ayetler [ Nouman Ali Khan ]

Raman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla; Ateşin yanına varınca, ona şöyle seslenildi: “Ey Mûsâ!” ﴾11﴿ “Şüphe yok ki, ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuvâ’dasın.” ﴾12﴿ “Ben seni (peygamber olarak) seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle.” ﴾13﴿ “Şüphe yok ki ben Allah’ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et …Read more »

Ta ha Suresi 25 ve 26. Ayetler [ Nouman Ali Khan ]

‘Başarı İçin Dua’ Hutbesi [Nouman Ali Khan] Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla, Mûsâ dedi ki: “Rabbim! Gönlüme ferahlık ver.” ﴾25﴿ “İşimi bana kolaylaştır.” ﴾26﴿ “Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.”

Taha Suresi – Hz. Musa Kıssası

Taha suresinin ilk ayetlerinden Hz. Musa kısası