033-Ahzab

Latest
Most Viewed
Most Commented
Yesrib&Medine Kur’an-ı Kerim Mucizesi [Nouman Ali Khan]

Ahzap-13 Hani onlardan bir grup, “Ey Yesrib (Medine) halkı! Sizin burada durmak imkanınız yok. Haydi geri dönün” demişti. Onlardan bir başka grup da, “Evlerimiz açık (korumasız)” diyerek Peygamberden izin istiyorlardı. Oysa evleri açık (korumasız) değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı. ﴾13﴿

033-Ahzab 70. Ayet [ Nouman Ali Khan ]

Dürüst, Düzgün ve Doğru Konuşun   Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla, Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Resülüne itaat ederse, muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. ﴾70-71﴿