038-Sad

Latest
Most Viewed
Most Commented
038-Sad 21-23 Ayetler Nouman Ali Khan

Adalet İçin Acele Etmeyin Sad Suresi: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla, Sana davacıların haberi geldi mi? Hani onlar duvarı aşarak mabede girmişlerdi. ﴾21﴿ Hani Dâvûd’un yanına girmişlerdi de Dâvûd onlardan korkmuştu. Onlar, “Korkma! Biz, iki davacı grubuz. Birimiz diğerine haksızlık etmiştir. Aramızda adaletle hükmet. Zulmetme ve bizi hak yola ilet” dediler. ﴾22﴿ İçlerinden biri …Read more »