057-Hadid

Latest
Most Viewed
Most Commented
057 Hadid Suresi 1,2,3,4. Ayetler [ Nouman Ali Khan ]

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla, Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih etmektedir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. ﴾1﴿  Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O’nundur. Diriltir, öldürür. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. ﴾2﴿  O, ilk ve sondur. Zâhir ve Bâtın’dır. O, her şeyi hakkıyla bilendir. ﴾3﴿ O, gökleri ve yeri …Read more »