064-Tegabun

Latest
Most Viewed
Most Commented
064-Tegabun (11-18 Ayetler) [ Muharrem Çakır ]

Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla; Allah’ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah’a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. ﴾11﴿ Allah’a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. ﴾12﴿ Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Mü’minler yalnız Allah’a …Read more »

064-Tegabun Suresi (1-10 Ayetler) [ Muharrem Çakır ]

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih eder. Mülk yalnızca O’nundur, hamd de O’na mahsustur. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. ﴾1﴿ O, sizi yaratandır. Böyle iken kiminiz kâfir, kiminiz mü’mindir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. ﴾2﴿ Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi …Read more »

064-Tegabun 2. ve 3. Ayet [ Nouman Ali Khan ]

Görüntünüzle Mutsuz Olmayı Bırakın Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla; O, sizi yaratandır. Böyle iken kiminiz kâfir, kiminiz mü’mindir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. ﴾2﴿ Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız O’nadır. ﴾3﴿  

064-Tegabun 11. Ayet Nouman Ali Khan

Musibetler Karşısındaki Tavır  Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla, Allah’ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah’a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. ﴾11﴿