074-Müddessir

Latest
Most Viewed
Most Commented
074-Müddessir 1-7. Ayetler [ Muharrem Çakır ]

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın adıyla, Ey örtünüp bürünen (Peygamber!) ﴾1﴿ Kalk da uyar. ﴾2﴿ Rabbini yücelt. ﴾3﴿ Nefsini arındır. ﴾4﴿ Şirkten uzak dur. ﴾5﴿ İyiliği, daha fazlasını bekleyerek (bir kazanç elde etmek için) yapma. ﴾6﴿Rabbinin rızasına ermek için sabret. ﴾7﴿

074-Müdessir Suresi 8-56. Ayetler [ Muharrem Çakır ]

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla, Sûr’a üfürüldüğü zaman var ya; işte o gün çetin bir gündür. ﴾8-9﴿ Kâfirler için hiç kolay değildir. ﴾10﴿ Beni, yarattığım kişiyle başbaşa bırak. ﴾11﴿ Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim. ﴾12-13﴿ Kendisine alabildiğine imkanlar sağladım. ﴾14﴿ Sonra da o hırsla daha da artırmamı umar. ﴾15﴿ Hayır, …Read more »

074-Müddessir 1-7. Ayetler [ Hussain Kamani ] ( İngilizce )

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Ey örtünüp bürünen (Peygamber!) ﴾1﴿ Kalk da uyar. ﴾2﴿ Rabbini yücelt. ﴾3﴿ Nefsini arındır. ﴾4﴿ Şirkten uzak dur. ﴾5﴿ İyiliği, daha fazlasını bekleyerek (bir kazanç elde etmek için) yapma. ﴾6﴿Rabbinin rızasına ermek için sabret. ﴾7﴿

073- Müezzemmil Suresi 1-20 Müdessir Suresi 1-31 / Mustafa İslamoğlu

Müzzemmil : Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Ey örtünüp bürünen (Peygamber)! ﴾1﴿ Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi; yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt.﴾2-3﴿ Yahut buna biraz ekle. Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku. ﴾4﴿Şüphesiz biz sana (sorumluluğu) ağır bir söz vahy edeceğiz. ﴾5﴿Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, (bu ibadetteki) sözler (Kur’an …Read more »