110-Nasr

Latest
Most Viewed
Most Commented
110-Nasr Navaid Aziz (İngilizce)

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O’ndan bağışlama dile. Çünkü O tövbeleri çok kabul edendir. ﴾1-3﴿