Ahlak

Latest
Most Viewed
Most Commented
Başkalarına Yardım Et [ Mufti İsmail Menk ]

Kim mü’minin dünya sıkıntılarından birini giderirse, Allah da o kişinin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. (Ebu Davud, Edeb, 30)

Senin fedakarlığın ne? [Mufti İsmail Menk]

037-Saffat 102. Ayet Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla, Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona, “Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?” dedi. O da, “Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksın” dedi. ﴾102﴿