Allah'ın Varlığına İman

Latest
Most Viewed
Most Commented
Müslümanın Yılbaşı İle İmtihanı [ Mufti İsmail Menk ]

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla ; Meryem-30 Bebek şöyle konuştu: “Şüphesiz ben Allah’ın kuluyum. Bana kitabı (İncil’i) verdi ve beni bir peygamber yaptı.” ﴾30﴿ Meryem-90-91 Rahman’a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecektir! ﴾90-91﴿

Depresyona Girme – Nouman Ali Khan

herkes hata yapar, depresyona girme, dönüşün Allah’a bunu unutma ve umudunu kaybetme.

Kendini Tanımak

Allah var mıdır? Zakir Naik

Enbiya Suresi 30: İnkar edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı? ﴾30﴿ furkan suresi 61. ayet : Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı (güneş) ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. ﴾61﴿ Enbiya Suresi 33 : O, geceyi, gündüzü, güneşi …Read more »