Namaz

Latest
Most Viewed
Most Commented
020 Taha Suresi 11,12,13 ve14. Ayetler [ Nouman Ali Khan ]

Raman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla; Ateşin yanına varınca, ona şöyle seslenildi: “Ey Mûsâ!” ﴾11﴿ “Şüphe yok ki, ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuvâ’dasın.” ﴾12﴿ “Ben seni (peygamber olarak) seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle.” ﴾13﴿ “Şüphe yok ki ben Allah’ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et …Read more »