Tebliğ

Latest
Most Viewed
Most Commented
007-Araf 164. Ayet Nouman Ali Khan

Tebliğden Vazgeçmeyin Rahman ve rahim olan Allah’ın Adıyla ; Hani onlardan bir topluluk demişti ki: “Siz Allah’ın helak edeceği veya şiddetli bir azaba uğratacağı bir kavme ne diye (boş yere) öğüt veriyorsunuz?” Onlar da, “Rabbinize bir mazeret beyan etmek için, bir de belki Allah’a karşı gelmekten sakınırlar diye (öğüt veriyoruz)” demişlerdi. ﴾164﴿

Aamir Khan’a Tebliğ