Mustafa İslamoğlu

Latest
Most Viewed
Most Commented
073- Müezzemmil Suresi 1-20 Müdessir Suresi 1-31 / Mustafa İslamoğlu

Müzzemmil : Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Ey örtünüp bürünen (Peygamber)! ﴾1﴿ Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi; yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt.﴾2-3﴿ Yahut buna biraz ekle. Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku. ﴾4﴿Şüphesiz biz sana (sorumluluğu) ağır bir söz vahy edeceğiz. ﴾5﴿Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, (bu ibadetteki) sözler (Kur’an …Read more »